3 Φεβρουαρίου 2014

Πέκος Ματθαίος – Η σχέση μας με την αμαρτία ( Προς Ρωμαίους 6:12-13 )

03/02/2014

Προς Ρωμαίους 6:12-13

12 Aς μη βασιλεύει, λοιπόν, η αμαρτία στο θνητό σας σώμα, ώστε να υπακούτε σ’ αυτή σύμφωνα με τις επιθυμίες του·
13 ούτε να παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας στην αμαρτία· αλλά, να παραστήσετε τον εαυτό σας στον Θεό ως ζωντανούς μέσα από τους νεκρούς, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης στον Θεό.