24 Φεβρουαρίου 2014

Πέκος Ματθαίος – Ψαλμοί 76:7-9

Δευτέρα – 24/02/2014

Ψαλμοί 76:7-9

7 Eσύ είσαι φοβερός· και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου, όταν οργιστείς;
8 Aπό τον ουρανό έκανες να ακουστεί η κρίση· η γη φοβήθηκε, και ησύχασε,
9 όταν ο Θεός σηκώθηκε σε κρίση,για να σώσει όλους τούς πράους τής γης. (Διάψαλμα).