16 Δεκεμβρίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Αγωνίστηκα τoν ωραίο αγώνα!

Περιάλης Αντώνης – Αγωνίστηκα τoν ωραίο αγώνα!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 16/12/2018

Προς Τιμόθεον Β’ 4:6-8

6 Συμβουλεύοντας αυτά στους αδελφούς, θα είσαι καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, που θα τρέφεσαι με τα λόγια τής πίστης, και της καλής διδασκαλίας που παρακολούθησες·
7 τους δε βέβηλους μύθους και κατάλληλους για γριές, απόφευγέ τους· και γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια.
8 Επειδή, η σωματική εξάσκηση είναι ωφέλιμη για λίγο· η ευσέβεια, όμως, είναι για όλα ωφέλιμη, έχοντας υπόσχεση για την παρούσα ζωή και για τη μέλλουσα.