29 Οκτωβρίου 2015

Περιάλης Αντώνης – Χαρά και επιείκεια

Περιάλης Αντώνης – Χαρά και επιείκεια

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 29/11/2014

Προς Φιλιππησίους 4:4-5

4 Να χαίρεστε στον Κύριο πάντοτε· θα το πω ξανά: Να χαίρεστε.
5 Η επιείκειά σας ας γίνει γνωστή σε όλους τούς ανθρώπους· ο Κύριος είναι κοντά.