30 Σεπτεμβρίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Δεν είναι άδικος ο Θεός!

Περιάλης Αντώνης – Δεν είναι άδικος ο Θεός!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 30/09/2018

Προς Εβραίους 6:9-10

9 Για σας, όμως, αγαπητοί, αν και μιλάμε έτσι, είμαστε πεπεισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα κι αυτά που σχετίζονται με τη σωτηρία.
10 Επειδή, ο Θεός δεν είναι άδικος, να ξεχάσει το έργο σας, και τον κόπο τής αγάπης που δείξατε στο όνομά του, καθώς υπηρετήσατε τους αγίους και τους υπηρετείτε.