31 Ιουλίου 2016

Περιάλης Αντώνης – Διότι εκεί διώρισεν ο Κύριος την ευλογίαν…

Περιάλης Αντώνης – Διότι εκεί διώρισεν ο Κύριος την ευλογίαν…

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 31/07/2016

Ψαλμός 133:1-3

1 Ωδή των Αναβαθμών, του Δαβίδ. Δέστε, τι καλό και τι τερπνό, να συγκατοικούν με ομόνοια αδελφοί!
2 Είναι σαν το πολύτιμο μύρο επάνω στο κεφάλι, που κατεβαίνει επάνω στο πηγούνι, το πηγούνι τού Ααρών·
που κατεβαίνει στο στόμιο του ενδύματός του·
3 όπως η δροσιά τού Αερμών, που κατεβαίνει επάνω στα βουνά τής Σιών·
επειδή, εκεί ο Κύριος διόρισε την ευλογία, ζωή μέχρι τον αιώνα.