5 Ιουνίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Δοξαστικό άσμα και συμπόσιο σωτηρίας !

Περιάλης Αντώνης – Δοξαστικό άσμα και συμπόσιο σωτηρίας !

Κυριακή – 05/06/2022

Περικοπή: Ησαΐας  25:1-9

1 Κύριε, εσύ [είσαι] ο Θεός μου· θα σε υψώνω, θα υμνώ το όνομά σου· επειδή, έκανες θαυμαστά πράγματα· οι βουλές [σου] απ’ την αρχή [είναι] πίστη και αλήθεια.
2 Επειδή, εσύ μια πόλη [την] έκανες έναν σωρό, μια οχυρωμένη πόλη, ένα ερείπιο τα οχυρώματα των αλλογενών, ώστε να μη είναι πόλη· ποτέ δεν θα ανοικοδομηθούν.
3 Γι’ αυτό, ο ισχυρός λαός θα σε δοξάσει, η πόλη των τρομερών εθνών θα σε φοβηθεί.
4 Επειδή, στάθηκες δύναμη στον φτωχό, δύναμη του ενδεή στη στενοχώρια του,καταφύγιο ενάντια στην ανεμοζάλη, σκιά ενάντια στον καύσωνα, όταν το φύσημα των τρομερών [προσβάλει] σαν ανεμοζάλη [ενάντια] σε τοίχο.
5 Θα καταπαύσεις τον θόρυβο των αλλογενών, σαν τον καύσωνα σε έναν ξερό τόπο, τον καύσωνα διαμέσου τής σκιάς τού νέφους ο θρίαμβος των τρομερών θα ταπεινωθεί.
6 Κι επάνω σε τούτο το βουνό, ο Κύριος των δυνάμεων θα κάνει σε όλους τούς λαούς ευωχία από παχιά, ευωχία από κρασιά στον τρύγο τους, από παχιά γεμάτα μυελό, από καθαρισμένα κρασιά επάνω στον τρυγητό.
7 Και στο βουνό τούτο θα αφανίσει το πρόσωπο του περικαλύμματος εκείνου που περισκεπάζει όλους τούς λαούς, και το κάλυμμα, αυτό που σκεπάζει όλα τα έθνη.
8 Θα καταπιεί τον θάνατο με νίκη· και ο Κύριος ο Θεός θα σφουγγίσει τα δάκρυα από όλα τα πρόσωπα· και θα εξαλείψει το όνειδος αυτού του λαού από ολόκληρη τη γη· επειδή, ο Κύριος μίλησε.
9 Και κατά την ημέρα εκείνη θα πουν: Να, αυτός [είναι] ο Θεός μας· τον περιμείναμε, και θα μας σώσει· αυτός [είναι] ο Κύριος· τον περιμείναμε· θα χαρούμε και θα ευφρανθούμε στη σωτηρία του.