17 Μαρτίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Είσαι έτοιμος για κάθε έργο αγαθό; (Μάθημα 9ο)

Περιάλης Αντώνης – Είσαι έτοιμος για κάθε έργο αγαθό;  (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη  17/03/2021

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον B’  3:10-17 (Μάθημα 9ο)

10 Εσύ, όμως, παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή,
11 τους διωγμούς, τα παθήματα, που μου συνέβησαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, ποιους διωγμούς υπέφερα· και απ’ όλα ο Κύριος με ελευθέρωσε.
12 Και, μάλιστα, όλοι όσοι θέλουν να ζουν με τρόπο ευσεβή εν Χριστώ Ιησού, θα διωχθούν.
13 Πονηροί άνθρωποι, όμως, και γόητες θα προκόψουν προς το χειρότερο, πλανώντας και πλανώμενοι.
14 Αλλά, εσύ να μένεις σ’ εκείνα που έμαθες και πιστώθηκες, ξέροντας από ποιον τα έμαθες·
15 και ότι, από βρέφος γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, που μπορούν να σε σοφίσουν σε σωτηρία διαμέσου τής πίστης εν Χριστώ Ιησού.
16 Ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη·
17 για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό.