19 Νοεμβρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Ένας άρτος, ένα σώμα!

Περιάλης Αντώνης – Ένας άρτος, ένα σώμα!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 19/11/2017

Προς Κορινθίους Α’ 10:16-17

16 Το ποτήρι τής ευλογίας, που ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία τού αίματος του Χριστού; Ο άρτος, που κόβουμε, δεν είναι κοινωνία τού σώματος του Χριστού;
17 Επειδή, ένας άρτος, ένα σώμα είμαστε οι πολλοί· δεδομένου ότι, όλοι από τον έναν άρτο μετέχουμε.