24 Απριλίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Ένδοξη Ανάσταση και παραβίαση του πρωτοκόλλου!

Περιάλης Αντώνης – Ένδοξη Ανάσταση και παραβίαση του πρωτοκόλλου!

Κυριακή – 24/04/2022

Περικοπή: Κατά Ιωάννην 20:1

1 ΚΑΙ την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται το πρωί στο μνήμα, ενώ ακόμα ήταν σκοτάδι, και βλέπει την πέτρα σηκωμένη από το μνήμα.