31 Δεκεμβρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Επιείκεια και νοσηλεία!

Περιάλης Αντώνης – Επιείκεια και νοσηλεία!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 31/12/2017


Προς Φιλιππησίους 4:4-5

4 Να χαίρεστε στον Κύριο πάντοτε· θα το πω ξανά: Να χαίρεστε.
5 Η επιείκειά σας ας γίνει γνωστή σε όλους τούς ανθρώπους· ο Κύριος είναι κοντά.