6 Νοεμβρίου 2016

Περιάλης Αντώνης – Γονείς και παιδιά…

Περιάλης Αντώνης – Γονείς και παιδιά…

Ομιλία Πριν Την Θεία Κοινωνία – 06/11/2016

Προς Εφεσίους 6:1-4

1 Τα παιδιά, υπακούτε στους γονείς σας εν Κυρίω· επειδή, αυτό είναι δίκαιο.
2 «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα», αυτή είναι η πρώτη εντολή με υπόσχεση·
3 «για να γίνει σε σένα καλό, και να είσαι μακροχρόνιος επάνω στη γη».
4 Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα παιδιά σας, αλλά να τα ανατρέφετε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου.