29 Ιουλίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Η αγάπη όλα τα καλύπτει!

Περιάλης Αντώνης – Η αγάπη όλα τα καλύπτει!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 29/07/2018

Πέτρου Α’ 4:7-8

7 Όλων δε το τέλος πλησίασε· ζήστε, λοιπόν, με σωφροσύνη, και αγρυπνείτε στις προσευχές.
8 Προπάντων, όμως, έχετε ένθερμη την αγάπη ο ένας προς τον άλλον· επειδή, «η αγάπη θα σκεπάσει πλήθος αμαρτιών».