3 Μαρτίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Ήπιος, διδακτικός, με καλοσύνη! (Μάθημα 7ο)

Περιάλης Αντώνης – Ήπιος, διδακτικός, με καλοσύνη!  (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη  03/03/2021

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον B’  2:20-26 (Μάθημα 7ο)

20 Μάλιστα, μέσα σ’ ένα μεγάλο σπίτι δεν υπάρχουν μονάχα σκεύη χρυσά και ασημένια, αλλά και ξύλινα και πήλινα· και άλλα μεν για [χρήση] τιμητική, άλλα όμως για χρήση όχι τιμητική.
21 Αν, λοιπόν, κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του απ’ αυτά, θα είναι σκεύος για τιμητική [χρήση], αγιασμένο, και εύχρηστο στον οικοδεσπότη, ετοιμασμένο για κάθε αγαθό έργο.
22 Τις δε νεοτεριστικές επιθυμίες αππόφευγέ [τες]· και επιδίωκε τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη μαζί μ’ εκείνους που επικαλούνται τον Κύριο από καθαρή καρδιά.
23 Ενώ, τις μωρές και απαίδευτες φιλονικίες απόφευγέ [τες], ξέροντας ότι γεννούν μάχες.
24 Ο δούλος τού Κυρίου, όμως, δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς όλους, διδακτικός, ανεξίκακος,
25 διδάσκοντας με πραότητα αυτούς που αντιφρονούν· μήπως και ο Θεός δώσει σ’ αυτούς μετάνοια, ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια,
26 και να συνέλθουν από την παγίδα τού διαβόλου, από τον οποίο είναι παγιδευμένοι στο θέλημα εκείνου.