13 Ιουλίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Κατάρτιση, Στήριξη, Θεμελίωση, Ενδυνάμωση! (Μάθημα 14ο)

Περιάλης Αντώνης – Κατάρτιση,  Στήριξη, Θεμελίωση, Ενδυνάμωση! (Μάθημα 14ο)

Τετάρτη – 13/07/2022

Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Α’ 5:8-14

8 Εγκρατευθείτε, αγρυπνήστε· επειδή, ο αντίδικός σας ο διάβολος περιτριγυρίζει, σαν ωρυόμενο λιοντάρι, ζητώντας ποιον να καταπιεί.
9 Στον οποίο αντισταθείτε μένοντας στερεοί στην πίστη, ξέροντας ότι τα ίδια παθήματα γίνονται στους αδελφούς σας που είναι μέσα στον κόσμο.
10 Και ο Θεός κάθε χάρης, που μας κάλεσε στην αιώνια δόξα του διαμέσου τού Ιησού Χριστού, αφού πάθετε λίγο, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει,
11 σ’ αυτόν ας είναι η δόξα και η κυριαρχική εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
12 Σας έγραψα με συντομία διαμέσου τού Σιλουανού, του πιστού αδελφού, όπως τον θεωρώ, προτρέποντας και δίνοντας επιπλέον μαρτυρία ότι αυτή είναι η αληθινή χάρη τού Θεού, στην οποία στέκεστε.
13 Σας χαιρετάει η συνεκλεκτή εκκλησία που είναι στη Βαβυλώνα, και ο γιος μου ο Μάρκος.
14 Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με φίλημα αγάπης. Ειρήνη σε όλους εσάς που είστε στον Ιησού Χριστό. Αμήν.