12 Νοεμβρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Λειτουργώντας με αντικειμενικότητα και ισορροπία!

Περιάλης Αντώνης – Λειτουργώντας με αντικειμενικότητα και ισορροπία!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 12/11/2017

Προς Κορινθίους Α’ 4:6-7

6 Κι αυτά, αδελφοί, τα μετέφερα στον εαυτό μου και στον Απολλώ ως παράδειγμα, για σας· για να μάθετε διαμέσου τού παραδείγματός μας να μη φρονείτε περισσότερο από ό,τι είναι γραμμένο, για να μη υπερηφανεύεστε ο ένας υπέρ τού ενός, ενάντια στον άλλον.
7 Επειδή, ποιος σε ξεχωρίζει από τον άλλον; Και τι έχεις που δεν το πήρες; Αν, όμως, πραγματικά το πήρες, γιατί καυχάσαι σαν να μη το πήρες;