11 Νοεμβρίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Λόγος για την τρίτη ηλικία!

Περιάλης Αντώνης – Λόγος για την τρίτη ηλικία!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 11/11/2018

Προς Τίτον 2:1-3

1 Εσύ, όμως, να λες όσα αρμόζουν στην υγιαίνουσα διδασκαλία·
2 οι ηλικιωμένοι να είναι άγρυπνοι, σεμνοί, σώφρονες, να υγιαίνουν στην πίστη, στην αγάπη, στην υπομονή·
3 οι ηλικιωμένες το ίδιο, να έχουν ιεροπρεπή τρόπο, όχι κατάλαλες, όχι δουλωμένες σε πολλή οινοποσία, να είναι δασκάλες των καλών,