24 Ιουλίου 2016

Περιάλης Αντώνης – Μαρτυρία για αιώνια ζωή…

Περιάλης Αντώνης – Μαρτυρία για αιώνια ζωή…

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 24/07/2016

Ιωάννου Α΄ 5:10​-12

10 Όποιος πιστεύει στον Υιό τού Θεού, έχει μέσα του τη μαρτυρία· όποιος δεν πιστεύει στον Θεό, έκανε τον Θεό ψεύτη, επειδή δεν πίστεψε στη μαρτυρία, την οποία μαρτυρία ο Θεός έδωσε για τον Υιό του.
11 Και η μαρτυρία είναι τούτη, ότι: Ο Θεός έδωσε σε μας αιώνια ζωή, κι αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό του.
12 Εκείνος που έχει τον Υιό, έχει τη ζωή· εκείνος που δεν έχει τον Υιό τού Θεού, τη ζωή δεν έχει.