28 Αυγούστου 2016

Περιάλης Αντώνης – Μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι ολοφάνερες…

Περιάλης Αντώνης – Μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι ολοφάνερες…

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 28/08/2016

Προς Τιμόθεον Α’ 5: 24-25

24 Μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι φανερές, και προπορεύονται απ’ αυτούς στην κρίση· σε μερικούς, μάλιστα, και ακολουθούν.
25 Το ίδιο και τα καλά έργα μερικών είναι φανερά· και όσα είναι με άλλον τρόπο, δεν μπορούν να κρυφτούν.