1 Σεπτεμβρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Μη ζηλεύεις τους αμαρτωλούς!

Περιάλης Αντώνης – Μη ζηλεύεις τους αμαρτωλούς!

Ομιλία Πριν την Θεία Κοινωνία – 01/09/2019

Παροιμίες 23:17-19

17 Ας μη ζηλεύει η καρδιά σου τους αμαρτωλούς· αλλά να είσαι στον φόβο τού Κυρίου όλη την ημέρα·
18 επειδή, σίγουρα υπάρχει αμοιβή, και η ελπίδα σου δεν θα αποκοπεί.
19 Εσύ, γιε μου άκου, και γίνε σοφός, και κατεύθυνε την καρδιά σου στον δρόμο.