23 Οκτωβρίου 2016

Περιάλης Αντώνης – Μια σημαντική παράλειψη…

Περιάλης Αντώνης – Μια σημαντική παράλειψη…

Ομιλία Πριν Την Θεία Κοινωνία – 23/10/2016

Προς Εβραίους 10:23-25

23 και λουσμένοι το σώμα με καθαρό νερό, ας κρατάμε την ομολογία τής ελπίδας ασάλευτη· επειδή, είναι πιστός αυτός που υποσχέθηκε·
24 και ας φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον, παρακινώντας σε αγάπη και καλά έργα·
25 μη αφήνοντας το να συνερχόμαστε μαζί, όπως είναι συνήθεια σε μερικούς, αλλά προτρέποντας ο ένας τον άλλον· και μάλιστα, τόσο περισσότερο, όσο βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα.