20 Μαρτίου 2016

Περιάλης Αντώνης – Νικημένοι! Θάνατος και Άδης

Περιάλης Αντώνης – Νικημένοι! Θάνατος και Άδης

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 20/03/2016

Προς Κορινθίους Α’ 15:55-58

55 «Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου; Άδη, πού είναι η νίκη σου;».
56 Το δε κεντρί τού θανάτου είναι η αμαρτία· και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος.
57 Αλλά, ευχαριστία ανήκει στον Θεό, ο οποίος μάς δίνει τη νίκη διαμέσου τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
58 Ώστε, αγαπητοί μου αδελφοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντας πάντοτε στο έργο τού Κυρίου, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω.