9 Σεπτεμβρίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Όπως μας διαπαιδαγωγεί ο Κύριος!

Περιάλης Αντώνης – Όπως μας διαπαιδαγωγεί ο Κύριος!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 09/09/2018


Προς Εφεσίους 6:1-4

1 Τα παιδιά, υπακούτε στους γονείς σας εν Κυρίω· επειδή, αυτό είναι δίκαιο.
2 «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα», αυτή είναι η πρώτη εντολή με υπόσχεση·
3 «για να γίνει σε σένα καλό, και να είσαι μακροχρόνιος επάνω στη γη».
4 Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα παιδιά σας, αλλά να τα ανατρέφετε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου.