5 Αυγούστου 2018

Περιάλης Αντώνης – Πιστεύεις, βαπτίζεσαι και προστίθεσαι στο σώμα Του!

Περιάλης Αντώνης – Πιστεύεις, βαπτίζεσαι και προστίθεσαι στο σώμα Του!

Ομιλία Πριν Την Βάπτιση – 05/08/2018

Κατά Μάρκον 16:15-16

15 Και τους είπε: Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, και κηρύξτε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση.
16 Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί· όποιος, όμως, απιστήσει, θα κατακριθεί.