8 Ιανουαρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Στους καθαρούς, όλα είναι καθαρά!

Περιάλης Αντώνης – Στους καθαρούς, όλα είναι καθαρά!

Ομιλία Πριν Την Θεία Κοινωνία – 08/01/2017

Προς Τίτον 1:15-16

15 Στους μεν καθαρούς όλα είναι καθαρά· στους μολυσμένους, όμως, και απίστους τίποτε δεν είναι καθαρό, αλλά και ο νους τους και η συνείδηση είναι μολυσμένα.
16 Ομολογούν ότι γνωρίζουν τον Θεό, με τα έργα όμως τον αρνούνται, καθώς είναι βδελυκτοί και απειθείς, και σε κάθε έργο αγαθό αδόκιμοι.