15 Νοεμβρίου 2015

Περιάλης Αντώνης – Τι συλλογίζεσαι ή φρονείς ;

Περιάλης Αντώνης – Τι συλλογίζεσαι ή φρονείς ;

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 15/11/2015

Προς Φιλιππησίους 2:1-4

1 Αν, λοιπόν, υπάρχει κάποια παρηγορία εν Χριστώ ή κάποια παραίνεση αγάπης ή κάποια κοινωνία τού Πνεύματος ή κάποια σπλάχνα και οικτιρμοί,
2 κάντε πλήρη τη χαρά μου, να φρονείτε το ίδιο, έχοντας την ίδια αγάπη, να είστε ομόψυχοι, και ομόφρονες·
3 μη κάνοντας τίποτε από αντιζηλία ή κενοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη, θεωρώντας ο ένας τον άλλον ότι υπερέχει από τον εαυτό του.
4 Κάθε ένας μη αποβλέπετε στα δικά του, αλλά κάθε ένας ας αποβλέπει και σ’ εκείνα που είναι των άλλων.