14 Αυγούστου 2016

Περιάλης Αντώνης – Τίποτα δεν έχουμε και τα πάντα κατέχουμε!

Περιάλης Αντώνης – Τίποτα δεν έχουμε και τα πάντα κατέχουμε!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 14/08/2016

Προς Κορινθίους Β’ 6:8-10

8 με δόξα και ατιμία, με συκοφαντία και με εγκωμιασμό· σαν πλάνοι, όμως κάτοχοι της αλήθειας·
9 σαν αγνοούμενοι, αλλά είμαστε καλά γνωστοί· σαν να φτάνουμε στον θάνατο, αλλά, δέστε, ζούμε· σαν να περνάμε από παιδεία, αλλά δεν θανατωνόμαστε·
10 σαν λυπούμενοι, αλλά πάντοτε έχουμε χαρά· σαν φτωχοί, όμως πλουτίζουμε πολλούς· σαν να μη έχουμε τίποτε, όμως τα πάντα κατέχουμε.