10 Ιουλίου 2017

Περιστεράκης Γιώργος – Εξαγοραζόμενοι τον καιρό

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 10/07/2016

Προς Εφεσίους 5:15​-16

15 Προσέχετε, λοιπόν, πώς να περπατάτε ακριβώς· όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί,
16 εξαγοραζόμενοι τον καιρό, επειδή οι ημέρες είναι πονηρές.