Ο Λόγος είναι Δύναμις Θεού προς Σωτηρία

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ