Ποζιός Λουκάς – Σύγχυση και ταυτότητα!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Σύγχυση και ταυτότητα!

Παρασκευή – 22/07/2022 Περικοπή: Κριτές 6:11-16 11 Και ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και κάθησε κάτω από τη βελανιδιά, που είναι στην Οφρά, εκείνη τού Ιωάς τού Αβί-εζερίτη· και ο γιος του, ο Γεδεών, κοπάνιζε σιτάρι μέσα στον ληνό, για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. 12 Και ο άγγελος του Κυρίου φάνηκε σ’ αυτόν,...

Sermons

Ουσίφο Πάτρικ – Πως να ξεπεράσουμε τον εχθρό της ψυχής! !

Παρασκευή – 15/07/2021 Περικοπή: : Προς Εφεσίους 6:10-13 10 Τέλος, αδελφοί μου, ενδυναμώνεστε στον Κύριο, και στην κυριαρχική εξουσία τής δύναμής του· 11 ντυθείτε την πανοπλία τού Θεού, για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδείες τού διαβόλου· 12 επειδή, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια...

Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Ο Ιησούς Χριστός σπάει τα σιδηρά δεσμά!

Παρασκευή – 08/07/2022 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων 9:1-19 1 Ο ΔΕ Σαύλος, πνέοντας ακόμα από απειλή και φόνο ενάντια στους μαθητές τού Κυρίου, ήρθε στον αρχιερέα, 2 και ζήτησε απ’ αυτόν επιστολές για τις συναγωγές στη Δαμασκό, προκειμένου, αν βρει μερικούς από [τούτο] τον δρόμο, και άνδρες και γυναίκες, να τους φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ....

Sermons

Δασκαλάκης Νίκος – Ταραχή εν μέσω υποσχέσεων

Παρασκευή – 17/06/2022 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 16:13-21 13 Και όταν ο Ιησούς ήρθε στα μέρη τής Καισάρειας του Φιλίππου, ρωτούσε τους μαθητές του, λέγοντας: Για ποιον με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός τού ανθρώπου; 14 Και εκείνοι είπαν: Άλλοι μεν για τον Βαπτιστή Ιωάννη· άλλοι δε για τον Ηλία, και άλλοι για...

Sermons

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Πως αντιδράς όταν σου μιλάει ο Κύριος;

Παρασκευή – 10/06/2022 Περικοπή: Κατά Λουκάν 4:16-32 16 Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί· και, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα στη συναγωγή κατά την ημέρα τού σαββάτου, και σηκώθηκε να διαβάσει. 17 Και του δόθηκε το βιβλίο τού προφήτη Ησαϊα· και ανοίγοντας το βιβλίο βρήκε το μέρος, όπου ήταν γραμμένο: 18 «Πνεύμα Κυρίου [είναι]...