Περιάλης Αντώνης – Ο Λόγος και η καρδιά σου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Λόγος και η καρδιά σου!

Κυριακή 12/03/2023 1 Εν εκείνη δε τη ημέρα εξελθών ο Ιησούς από της οικίας εκάθητο πλησίον της θαλάσσης· 2 και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάς εις το πλοίον εκάθητο, και πας ο όχλος ίστατο επί τον αιγιαλόν. 3 Και ελάλησε προς αυτούς πολλά διά παραβολών, λέγων· Ιδού, εξήλθεν ο σπείρων διά να σπείρη....

Περιστεράκης Γιώργος – Ο Θεός της Καινής Διαθήκης δε ρίχνει φωτιές!
Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Ο Θεός της Καινής Διαθήκης δε ρίχνει φωτιές!

Κυριακή 05/03/2023 51 ΚΑΙ όταν συμπληρώνονταν οι ημέρες για να αναληφθεί, τότε αυτός έκανε στερεή απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ. 52 Και έστειλε μπροστά του μηνυτές, οι οποίοι, καθώς πορεύτηκαν, μπήκαν σε μια κωμόπολη των Σαμαρειτών, για να κάνουν ετοιμασία γι’ αυτόν. 53 Και δεν τον δέχθηκαν, επειδή φαινόταν ότι πορεύεται στην Ιερουσαλήμ. 54 Και...

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς λέει: Η γενιά αυτή είναι πονηρή…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς λέει: Η γενιά αυτή είναι πονηρή…

Κυριακή 26/02/2023 29 Και ενώ τα πλήθη συγκεντρώνονταν, άρχισε να λέει: Αυτή η γενεά είναι πονηρή· σημείο ζητάει· και σημείο δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο τού προφήτη Ιωνά. 30 Επειδή, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινευίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός τού ανθρώπου σ’ αυτή τη γενεά. 31 Η βασίλισσα...

Περιάλης Αντώνης – Αυτό είναι δάκτυλο Θεού!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αυτό είναι δάκτυλο Θεού!

Κυριακή 19/02/2023 14 ΚΑΙ έβγαζε ένα δαιμόνιο, κι αυτό ήταν κουφό· και αφού το δαιμόνιο βγήκε, μίλησε ο κουφός· και τα πλήθη θαύμασαν. 15 Μερικοί απ’ αυτούς, όμως, είπαν: Διαμέσου τού Βεελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων, βγάζει τα δαιμόνια. 16 Και άλλοι, πειράζοντας, ζητούσαν απ’ αυτόν ένα σημείο από τον ουρανό. 17 Αυτός, όμως, επειδή...

Περιάλης Αντώνης – Προσοχή, ήρθαμε να υπηρετήσουμε!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Προσοχή, ήρθαμε να υπηρετήσουμε!

Κυριακή 12/02/2023 17 Και καθώς ο Ιησούς ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα, πήρε τούς δώδεκα μαθητές ιδιαιτέρως στον δρόμο, και τους είπε: 18 Δέστε, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, και ο Υιός τού ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και τους γραμματείς, και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο· 19 και θα τον παραδώσουν στα έθνη για να τον εμπαίξουν και...

Περιάλης Αντώνης – Εσένα εμπιστεύομαι από τα νιάτα μου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εσένα εμπιστεύομαι από τα νιάτα μου!

Κυριακή 05/02/2023 1 ΣΕ σένα έλπισα, Κύριε· ας μη ντροπιαστώ ποτέ. 2 Εξαιτίας τής δικαιοσύνης σου λύτρωσέ με, και ελευθέρωσέ με· στρέψε το αυτί σου σε μένα, και σώσε με. 3 Γίνε σε μένα οχυρός τόπος, για να καταφεύγω πάντοτε· εσύ διέταξες να με σώσεις, επειδή είσαι πέτρα μου και φρούριό μου. 4 Θεέ μου,...

Περιάλης Αντώνης – Πατέρα δόξασε το όνομά σου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πατέρα δόξασε το όνομά σου!

Κυριακή 29/01/2023 20 Υπήρχαν και μερικοί Έλληνες ανάμεσα σ’ εκείνους που ανέβαιναν για να προσκυνήσουν κατά την εορτή. 21 Αυτοί, λοιπόν, ήρθαν στον Φίλιππο, αυτόν από τη Βηθσαϊδά τής Γαλιλαίας, και τον παρακαλούσαν, λέγοντας: Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού. 22 Έρχεται ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα· και πάλι ο Ανδρέας και ο...

Περιάλης Αντώνης – Υπάρχει ακόμη κάτι καλό εκεί έξω;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Υπάρχει ακόμη κάτι καλό εκεί έξω;

Κυριακή 22/01/2023 1 ΚΑΙ έγινε λόγος τού Κυρίου στον Ιωνά, τον γιο τού Αμαθί, λέγοντας: 2 Σήκω, πήγαινε στη Νινευή, τη μεγάλη πόλη, και κήρυξε εναντίον της· επειδή, η ασέβειά τους ανέβηκε μπροστά μου. 3 Και ο Ιωνάς σηκώθηκε για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου, προς τη Θαρσείς, και κατέβηκε στην Ιόππη· και...

Περιάλης Αντώνης – Ποιος είναι ο Ιησούς για σένα;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιος είναι ο Ιησούς για σένα;

Κυριακή 15/01/2023 27 Και βγήκε έξω ο Ιησούς και οι μαθητές του στις κωμοπόλεις τής Καισάρειας του Φιλίππου· και στον δρόμο ρωτούσε τούς μαθητές του, λέγοντάς τους: Για ποιον με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι; 28 Και εκείνοι αποκρίθηκαν: Για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή· και άλλοι, για τον Ηλία· άλλοι δε για έναν από τους...

Περιάλης Αντώνης – Ετοιμάστε τον δρόμο για τον Κύριο…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ετοιμάστε τον δρόμο για τον Κύριο…

Κυριακή 08/01/2023 1 ΚΑΙ κατά τις ημέρες εκείνες έρχεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττοντας στην έρημο της Ιουδαίας, 2 και λέγοντας: Μετανοείτε· επειδή, πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. 3 Επειδή, αυτός είναι εκείνος που ειπώθηκε από τον προφήτη Ησαϊα, λέγοντας: «Φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο: Ετοιμάστε τον δρόμο τού Κυρίου· κάντε ίσια...