Περιάλης Αντώνης – Υπάρχει σχέδιο, μη σκανδαλιστείτε! (2η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Υπάρχει σχέδιο, μη σκανδαλιστείτε! (2η)

Κυριακή – 22/08/2021 Περικοπή: Κατά Ιωάννη 16: 1-16 1 Αυτά σας τα είπα, για να μη σκανδαλιστείτε. 2 Θα σας κάνουν αποσυνάγωγους· μάλιστα, έρχεται ώρα, κατά την οποία καθένας που θα σας θανατώσει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στον Θεό. 3 Και θα σας [τα] κάνουν αυτά, επειδή δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. 4...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Τα αποτελέσματα της πίστης και της υπακοής στον Θεό! (1η)

Κυριακή – 22/08/2021 Περικοπή: Δανιήλ 6:1-28 1 Φάνηκε αρεστό στον Δαρείο να βάλει επάνω στο βασίλειό του 120 σατράπες, για να είναι επάνω σε ολόκληρο το βασίλειο· 2 κι επάνω σ’ αυτούς, έβαλε τρεις προέδρους, (ένας από τους οποίους ήταν ο Δανιήλ), για να αποδίδουν λόγο σ’ αυτούς οι σατράπες αυτοί, και να μη ζημιώνεται...

Περιάλης Αντώνης – Μακαρία η πιστεύσασα! (παρθένος Μαρία, τότε και σήμερα)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μακαρία η πιστεύσασα! (παρθένος Μαρία, τότε και σήμερα)

Κυριακή – 15/08/2021 Περικοπή:  Κατά Λουκάν 1:39-50 39 Και αφού η Μαριάμ σηκώθηκε κατά τις ημέρες αυτές, πήγε με βιασύνη στην ορεινή περιοχή, σε μια πόλη τού Ιούδα· 40 και μπήκε μέσα στο σπίτι τού Ζαχαρία, και χαιρέτησε την Ελισάβετ. 41 Και καθώς η Ελισάβετ άκουσε τον χαιρετισμό τής Μαρίας, το βρέφος σκίρτησε μέσα στην...

Περιάλης Αντώνης – Εντεύξεις υπέρ πάντων ανθρώπων! (Μια επίκαιρη πνευματική δραστηριότητα της πρώτης εκκλησίας). (2η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εντεύξεις υπέρ πάντων ανθρώπων! (Μια επίκαιρη πνευματική δραστηριότητα της πρώτης εκκλησίας). (2η)

Κυριακή – 08/08/2021 Περικοπή: Προς Τιμόθεον Α’ 2:1-2 1 ΠΑΡΑΚΑΛΩ, λοιπόν, πρώτα απ’ όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες, για όλους τούς ανθρώπους, 2 για βασιλιάδες, και όλους εκείνους που είναι σε αξιώματα, ώστε να ζούμε βίο ατάραχο και ήσυχο με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα.

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Παρηγορείτε τον λαό μου! (1η)

Κυριακή – 08/08/2021 Περικοπή: Ησαϊας 40:1-10 1 Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαό μου, λέει ο Θεός σας. 2 Μιλήστε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, και φωνάξτε προς αυτήν ότι, ο καιρός τής ταπείνωσής της ολοκληρώθηκε, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε· επειδή, πήρε από το χέρι τού Κυρίου διπλάσιο για όλες τις αμαρτίες της. 3 Μια φωνή κάποιου...

Περιάλης Αντώνης – Αυτός είναι ο Γιος μου ο αγαπητός. Αυτόν να ακούτε! (2η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αυτός είναι ο Γιος μου ο αγαπητός. Αυτόν να ακούτε! (2η)

Κυριακή – 01/08/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον 9:1-13 1 Και έλεγε προς αυτούς· Αληθώς, σας λέγω ότι είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι την βασιλείαν του Θεού ελθούσαν μετά δυνάμεως. 2 Και μεθ’ ημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και αναβιβάζει αυτούς εις...

Περιάλης Αντώνης – Κήρυττε σ’ αυτούς το λόγο… (2η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κήρυττε σ’ αυτούς το λόγο… (2η)

Κυριακή – 25/07/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον 2:1-4 1 Και ύστερα από ημέρες, ξαναμπήκε μέσα στην Καπερναούμ· και ακούστηκε ότι βρίσκεται σε ένα σπίτι. 2 Κι αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν [τους] χωρούσαν πλέον ούτε οι χώροι κοντά στην πόρτα· και τους κήρυττε τον λόγο. 3 Και έρχονται σ’ αυτόν, φέρνοντας έναν παράλυτο, που βασταζόταν από...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Εσύ που καταλαβαίνεις… (1η)

Κυριακή – 25/07/2021 Περικοπή: Πράξεις 7:54-60 54 Και όταν τα άκουγαν αυτά κατακόβονταν οι καρδιές τους, και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. 55 Ο δε [Στέφανος], πλήρης καθώς ήταν από Πνεύμα Άγιο, ατενίζοντας στον ουρανό, είδε τη δόξα τού Θεού, και τον Ιησού να στέκεται από τα δεξιά τού Θεού, 56 και είπε: Να!...