Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Θα σε ξαναβρεί τo αστέρι!

Παρασκευή – 25/12/2020 Κατά Ματθαίον 3:1-12 1 ΚΑΙ κατά τις ημέρες εκείνες έρχεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττοντας στην έρημο της Ιουδαίας, 2 και λέγοντας: Μετανοείτε· επειδή, πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. 3 Επειδή, αυτός είναι εκείνος που ειπώθηκε από τον προφήτη Ησαϊα, λέγοντας: «Φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο: Ετοιμάστε τον δρόμο...

Περιάλης Αντώνης – Το Δώρο των Χριστουγέννων!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το Δώρο των Χριστουγέννων!

Παρασκευή – 25/12/2020 Ησαΐας 11:1-5 1 ΚΑΙ θα βγει ράβδος από τον κορμό τού Ιεσσαί, και κλάδος θα ανέβει από τις ρίζες του· 2 και το πνεύμα τού Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω του, πνεύμα σοφίας και σύνεσης, πνεύμα βουλής και δύναμης, πνεύμα γνώσης και φόβου τού Κυρίου· 3 και θα τον κάνει οξυδερκή στον φόβο...

Περιάλης Αντώνης – Έλαβε δούλου μορφή!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έλαβε δούλου μορφή!

Κυριακή – 20/12/2020 Ησαΐας 42:1-13 1 ΔΕΣΤΕ, ο δούλος μου, που υποστήριξα· ο εκλεκτός μου, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστήθηκε· έβαλα επάνω του το πνεύμα μου· θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. 2 Δεν θα φωνάξει ούτε θα ανακράξει ούτε θα κάνει τη φωνή του να ακουστεί στους δρόμους. 3 Καλάμι σπασμένο δεν θα το...

Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ένα ποτήρι νερό, επειδή ανήκετε στον Χριστό!

Κυριακή – 13/12/2020 Κατά Μάρκον 9:30–41 30 Και βγαίνοντας από εκεί, διάβαιναν διαμέσου τής Γαλιλαίας· και δεν ήθελε να το μάθει κανένας. 31 Επειδή, δίδασκε τους μαθητές του, και τους έλεγε ότι: Ο Υιός τού ανθρώπου παραδίνεται σε χέρια ανθρώπων, και θα τον θανατώσουν· και αφού θανατωθεί, την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. 32 Εκείνοι, όμως,...

Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πανάκεια!

Κυριακή – 06/12/2020 Κατά Λουκάν 4:14–22 14 ΚΑΙ ο Ιησούς επέστρεψε στη Γαλιλαία με τη δύναμη του Πνεύματος· και βγήκε γι’ αυτόν φήμη σε ολόκληρη την περίχωρο. 15 Κι αυτός δίδασκε στις συναγωγές τους, δοξαζόμενος από όλους. 16 Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί· και, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα στη συναγωγή κατά...

Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ήρθε για να υπηρετήσει!

Κυριακή – 29/11/2020 Κατά Ματθαίον 20:17-28 17 Και καθώς ο Ιησούς ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα, πήρε τούς δώδεκα μαθητές ιδιαιτέρως στον δρόμο, και τους είπε: 18 Δέστε, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, και ο Υιός τού ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και τους γραμματείς, και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο· 19 και θα τον παραδώσουν στα έθνη για...

Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εκπλήξεις και ανατροπές!

Κυριακή – 22/11/2020 Κατά Ματθαίον 20:1-16 1 Επειδή, η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με έναν άνθρωπο οικοδεσπότη, που βγήκε έξω αμέσως το πρωί για να μισθώσει εργάτες για τον αμπελώνα του· 2 και αφού συμφώνησε με τους εργάτες για ένα δηνάριο την ημέρα, τους έστειλε στον αμπελώνα του. 3 Και βγαίνοντας έξω γύρω στις...

Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιότητα και ανταπόκριση της καρδιάς!

Κυριακή – 15/11/2020 Κατά Μάρκον 4:11-20 11 Και τους έλεγε: Σε σας δόθηκε να γνωρίσετε το μυστήριο της βασιλείας τού Θεού· σ’ εκείνους, όμως, τους έξω τα πάντα γίνονται με παραβολές· 12 για να βλέπουν, βλέποντας, και να μη δουν· και να ακούν, ακούγοντας, και να μη καταλάβουν· μήπως και επιστρέψουν, και τους συγχωρηθούν τα...

Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θεραπεία και ανάσταση!

Κυριακή – 08/11/2020 Κατά Λουκάν 8:41-56 41 Και ξάφνου, ήρθε ένας άνθρωπος, με το όνομα Ιάειρος, που ήταν άρχοντας της συναγωγής, και πέφτοντας στα πόδια τού Ιησού, τον παρακαλούσε να μπει μέσα στο σπίτι του· 42 επειδή, είχε μια μονογενή θυγατέρα, περίπου δώδεκα χρόνων, κι αυτή πέθαινε. Και ενώ πορευόταν, τα πλήθη τον συμπίεζαν. 43...

Sermons

Χαρκοφτάκης Γιώργος – Φόβος Κυρίου, για να μην υπάρχει άλλος φόβος! (4η)

Δευτερονόμιον 6:1-2 1 Και αύται είναι αι εντολαί, τα διατάγματα και αι κρίσεις, όσας προσέταξε Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω, διά να κάμνητε αυτάς εν τη γη, εις την οποίαν εισέρχεσθε διά να κληρονομήσητε αυτήν· 2 διά να φοβήσαι Κύριον τον Θεόν σου, ώστε να φυλάττης πάντα τα διατάγματα αυτού και τας εντολάς...