Περιάλης Αντώνης – Τώρα όλα είναι καλύτερα! (Μάθημα 28ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τώρα όλα είναι καλύτερα! (Μάθημα 28ο)

Τετάρτη – 12/01/2022 Περικοπή: Προς Εβραίους 13:10-25 10 Έχουμε θυσιαστήριο, από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάνε αυτοί που λατρεύουν στη σκηνή. 11 Επειδή, τα σώματα των ζώων, των οποίων το αίμα φέρνεται μέσα στα άγια από τον αρχιερέα περί αμαρτίας, τα σώματά τους κατακαίγονται έξω από το στρατόπεδο. 12 Γι’ αυτό και ο...

Περιάλης Αντώνης – Όχι εφησυχασμός σε λιγότερο Χριστό! (Μάθημα 27ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όχι εφησυχασμός σε λιγότερο Χριστό! (Μάθημα 27ο)

Τετάρτη – 29/12/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 13:1-7 1 Η φιλαδελφία ας μένει· 2 μη ξεχνάτε τη φιλοξενία· επειδή, διαμέσου αυτής μερικοί φιλοξένησαν αγγέλους, μη γνωρίζοντας. 3 Να θυμάστε τούς φυλακισμένους, σαν να είστε φυλακισμένοι μαζί τους· τους ταλαιπωρούμενους, όπως κι εσείς που είστε μέσα σε σώμα. 4 Ο γάμος ας είναι τίμιος σε όλα, και...

Περιάλης Αντώνης – Η ουράνια Ιερουσαλήμ! (Μάθημα 26ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η ουράνια Ιερουσαλήμ! (Μάθημα 26ο)

Τετάρτη – 22/12/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 12:18-29 18 Επειδή, δεν προσήλθατε σε ένα βουνό που ψηλαφείται και καίγεται με φωτιά, και σε ένα μαύρο σύννεφο και σκοτάδι και ανεμοστρόβιλο, 19 και σε ήχο σάλπιγγας, και φωνή λόγων, που, αυτοί οι οποίοι την άκουσαν, παρακάλεσαν να μη τους μιληθεί πλέον ο λόγος· 20 (επειδή, δεν υπέφεραν...

Περιάλης Αντώνης – Η παιδεία του Κυρίου για καρποφορία! (Μάθημα 25ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η παιδεία του Κυρίου για καρποφορία! (Μάθημα 25ο)

Τετάρτη – 15/12/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 12:11-17 11 Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμνασθέντας δι’ αυτής καρπόν ειρηνικόν δικαιοσύνης. 12 Διά τούτο ανορθώσατε τας κεχαυνωμένας χείρας και τα παραλελυμένα γόνατα, 13 και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς, διά...

Περιάλης Αντώνης – Αποβλέποντες στον Ιησού… (Μάθημα 24ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αποβλέποντες στον Ιησού… (Μάθημα 24ο)

Τετάρτη – 08/12/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 12:1-10 1 Κι εμείς, λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας· 2 αποβλέποντας στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή τής πίστης, ο οποίος, εξαιτίας...

Περιάλης Αντώνης – Άνθρωποι με ελλείψεις, ήρωες της πίστεως! (Μάθημα 23ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Άνθρωποι με ελλείψεις, ήρωες της πίστεως! (Μάθημα 23ο)

Τετάρτη – 01/12/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 11:32-40 32 Και τι να λέω ακόμα; Επειδή, θα μου λείψει ο καιρός να διηγούμαι για τον Γεδεών, και τον Βαράκ και τον Σαμψών και τον Ιεφθάε, και τον Δαβίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτες· 33 οι οποίοι με την πίστη καταπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, πέτυχαν τις υποσχέσεις,...

Περιάλης Αντώνης – Με πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ! (Μάθημα 22ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Με πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ! (Μάθημα 22ο)

Τετάρτη – 24/11/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 11:23-31 23 Με πίστη ο Μωυσής, αφού γεννήθηκε, κρύφτηκε από τους γονείς του τρεις μήνες, επειδή είδαν χαριτωμένο το παιδί· και δεν φοβήθηκαν το διάταγμα του βασιλιά. 24 Με πίστη ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος τής θυγατέρας τού Φαραώ, 25 προκρίνοντας να κακουχείται με τον λαό...

Περιάλης Αντώνης – Νικηφόρα αποτελέσματα της πίστης! (Μάθημα 21ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Νικηφόρα αποτελέσματα της πίστης! (Μάθημα 21ο)

Τετάρτη – 17/11/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 11:12-22 12 Γι’ αυτό, και από έναν, μάλιστα νεκρωμένον, γεννήθηκαν σαν τα αστέρια τού ουρανού κατά το πλήθος, σαν την άμμο που [είναι] κοντά στην άκρη τής θάλασσας, η οποία δεν μπορεί να απαριθμηθεί. 13 Με πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να πάρουν τις υποσχέσεις, αλλά αφού τις είδαν...

Περιάλης Αντώνης – Ο θρίαμβος της πίστης! (Μάθημα 20ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο θρίαμβος της πίστης! (Μάθημα 20ο)

Τετάρτη – 10/11/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 11:7-16 7 Με πίστη ο Νώε, αφού ειδοποιήθηκε από τον Θεό για εκείνα που ακόμα δεν βλέπονταν, φοβήθηκε, και κατασκεύασε μια κιβωτό για σωτηρία τής οικογένειάς του· διαμέσου τής οποίας κατέκρινε τον κόσμο, και έγινε κληρονόμος τής δικαιοσύνης διαμέσου τής πίστης. 8 Με πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε, όταν τον...

Περιάλης Αντώνης – Με την πίστη βλέπουμε τα αόρατα! (Μάθημα 19ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Με την πίστη βλέπουμε τα αόρατα! (Μάθημα 19ο)

Τετάρτη – 03/11/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 11:1-6 1 ΕΙΝΑΙ δε η πίστη, πεποίθηση γι’ αυτά που ελπίζονται, βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπονται. 2 Επειδή, μ’ αυτή απέκτησαν [καλή] μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. 3 Διαμέσου τής πίστης νοούμε ότι κτίστηκαν οι αιώνες με τον λόγο τού Θεού, ώστε αυτά που βλέπονται δεν έγιναν από εκείνα που...