29 Οκτωβρίου 2022

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Πρέπει ο κόσμος να μάθει ποιος είναι ο Σωτήρας του.

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Πρέπει ο κόσμος να μάθει ποιος είναι ο Σωτήρας του.

Παρασκευή 28/10/2022

1 ΤΟΤΕ, έρχονται κοντά στον Ιησού οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι από τα Ιεροσόλυμα, λέγοντας:
2 Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των πρεσβυτέρων; Επειδή, δεν πλένουν τα χέρια τους, όταν τρώνε ψωμί.
3 Και εκείνος, απαντώντας, είπε σ’ αυτούς: Γιατί κι εσείς παραβαίνετε την εντολή τού Θεού εξαιτίας τής παράδοσής σας;
4 Επειδή, ο Θεός έχει προστάξει, λέγοντας: «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα·» και «εκείνος που κακολογεί τον πατέρα ή τη μητέρα, να θανατώνεται, οπωσδήποτε».
5 Εσείς, όμως, λέτε: Όποιος πει στον πατέρα ή στη μητέρα: Είναι δώρο οτιδήποτε επρόκειτο να ωφεληθείς από μένα, και μπορεί να μη τιμήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του.
6 Και ακυρώσατε την εντολή τού Θεού εξαιτίας τής παράδοσής σας.
7 Υποκριτές, καλά προφήτευσε για σας ο Ησαϊας, λέγοντας:
8 «Αυτός ο λαός με πλησιάζει με το στόμα τους και με τιμά με τα χείλη· η καρδιά τους, όμως, απέχει μακριά από μένα·
9 μάταια μάλιστα με σέβονται, διδάσκοντας διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων».
10 Και αφού προσκάλεσε το πλήθος, τους είπε: Ακούτε και καταλαβαίνετε.
11 Δεν μολύνει τον άνθρωπο αυτό που μπαίνει μέσα στο στόμα, αλλά αυτό που βγαίνει έξω από το στόμα, αυτό μολύνει τον άνθρωπο.
12 Τότε, αφού ήρθαν κοντά του οι μαθητές του, είπαν σ’ αυτόν: Ξέρεις ότι οι Φαρισαίοι που άκουσαν αυτό τον λόγο σκανδαλίστηκαν;
13 Και εκείνος απαντώντας είπε: Κάθε φυτεία, που δεν [τη] φύτεψε ο ουράνιος Πατέρας μου, θα ξεριζωθεί.
14 Αφήστε τους· είναι τυφλοί οδηγοί τυφλών· και αν ένας τυφλός οδηγεί έναν άλλον τυφλό, και οι δύο θα πέσουν σε χαντάκι.
15 Και αποκρινόμενος ο Πέτρος είπε σ’ αυτόν: Εξήγησέ μας αυτή την παραβολή.
16 Και ο Ιησούς είπε: Ακόμα κι εσείς είστε ασύνετοι;
17 Ακόμα δεν καταλαβαίνετε, ότι κάθε τι που μπαίνει μέσα στο στόμα κατεβαίνει στην κοιλιά, και βγαίνει έξω στο αποχωρητήριο;
18 Ενώ, αυτά που βγαίνουν από το στόμα, βγαίνουν από την καρδιά, και εκείνα [είναι που] μολύνουν τον άνθρωπο.
19 Επειδή, από την καρδιά βγαίνουν πονηροί συλλογισμοί, φόνοι, μοιχείες, πορνείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες.
20 Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο· αλλά, το να φάει [κάποιος] με άπλυτα χέρια δεν μολύνει τον άνθρωπο.