11 Μαρτίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Αγάπη όχι με λόγια!

Περιάλης Αντώνης – Αγάπη όχι με λόγια!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 11/03/2018

Α’ Ιωάννου 3:18​-19

18 Παιδάκια μου, μη αγαπάμε με λόγια ούτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια.
19 Και από τούτο γνωρίζουμε ότι είμαστε από την αλήθεια, και θα πείσουμε την καρδιά μας μπροστά του·