2 Οκτωβρίου 2016

Περιάλης Αντώνης – Αν φρονεί κάποιος κάτι άλλο…

Περιάλης Αντώνης – Αν φρονεί κάποιος κάτι άλλο…

Ομιλία Πριν Την Θεία Κοινωνία – 02/10/2016

Προς Φιλιππησίους 3:15​-16

15 Όσοι, λοιπόν, είμαστε τέλειοι, ας φρονούμε τούτο· και αν φρονείτε κάτι κάπως διαφορετικά, κι αυτό θα σας το αποκαλύψει ο Θεός.
16 Όμως, σ’ εκείνο που φτάσαμε, ας περπατάμε σύμφωνα μ’ αυτόν τον κανόνα, ας φρονούμε το ίδιο.