9 Οκτωβρίου 2016

Περιάλης Αντώνης – Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας!

Περιάλης Αντώνης – Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας!

Ομιλία Πριν Την Θεία Κοινωνία – 09/10/2016

Ιωάννου Α’ 3:1-3

1 Δέστε τι είδους αγάπη έδωσε σε μας ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά τού Θεού. Γι’ αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε αυτόν.
2 Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά τού Θεού· κι ακόμα δεν φανερώθηκε τι πρόκειται να είμαστε· γνωρίζουμε, όμως, ότι, όταν φανερωθεί, θα είμαστε όμοιοι μ’ αυτόν· επειδή θα τον δούμε καθώς είναι.
3 Και καθένας που έχει αυτή την ελπίδα επάνω σ’ αυτόν, αγνίζει τον εαυτό του, όπως εκείνος είναι αγνός.