23 Απριλίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Από τα καλά έργα…

Περιάλης Αντώνης – Από τα καλά έργα…

Ομιλία Πριν Την Θεία Κοινωνία – 23/04/2017

Πέτρου Α’ 2:11​-12

11 Αγαπητοί, σας παρακαλώ, ως ξένους και παρεπίδημους, να απέχετε από τις σαρκικές επιθυμίες, οι οποίες αντιμάχονται ενάντια στην ψυχή·
12 να έχετε καλή τη διαγωγή σας ανάμεσα στα έθνη, ώστε, ενώ σας καταλαλούν σαν κακοποιούς, από τα καλά έργα, όταν τα δουν, να δοξάσουν τον Θεό κατά την ημέρα τής επίσκεψης.