31 Μαρτίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Χρειάζομαι το πανωφόρι και τα βιβλία! (Μάθημα 11ο)

Περιάλης Αντώνης – Χρειάζομαι το πανωφόρι και τα βιβλία!  (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη  31/03/2021

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον B’  4:6-13 (Μάθημα 11ο)

6 Επειδή, εγώ γίνομαι ήδη σπονδή, και ο καιρός τής αναχώρησής μου έφτασε.
7 Τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, τον δρόμο τελείωσα, την πίστη διατήρησα·
8 τώρα, πλέον, μου απομένει το στεφάνι τής δικαιοσύνης, το οποίο ο Κύριος θα μου αποδώσει κατά την ημέρα εκείνη, ο δίκαιος κριτής· και όχι μονάχα σε μένα, αλλά και σε όλους όσοι επιποθούν την επιφάνειά του.
9 Φρόντισε νάρθεις σε μένα γρήγορα.
10 Επειδή, ο Δημάς με εγκατέλειψε, επειδή αγάπησε τον παρόντα κόσμο, και έφυγε για τη Θεσσαλονίκη· ο Κρήσκης στη Γαλατία, ο Τίτος στη Δαλματία·
11 ο Λουκάς είναι ο μόνος μαζί μου. Αφού παραλάβεις τον Μάρκο, φέρ’ τον μαζί σου· επειδή, μου είναι χρήσιμος στη διακονία.
12 Τον δε Τυχικό τον έστειλα στην Έφεσο.
13 Καθώς θάρχεσαι, φέρε το χοντρό επανωφόρι, που άφησα στον Κάρπο, στην Τρωάδα, και τα βιβλία, μάλιστα τις μεμβράνες.