19 Αυγούστου 2018

Περιάλης Αντώνης – Ένας Θεός και ένας Μεσίτης!

Περιάλης Αντώνης – Ένας Θεός και ένας Μεσίτης!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 19/08/2018

Προς Τιμόθεον Α’ 2:5-6

5 Επειδή, ένας Θεός υπάρχει, ένας είναι και ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός,
6 ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλυτρο για χάρη όλων, μια μαρτυρία που έγινε σε ορισμένους καιρούς,