21 Ιανουαρίου 2018

Περιάλης Αντώνης – Η χάρη που όλα τα καλύπτει!

Περιάλης Αντώνης – Η χάρη που όλα τα καλύπτει!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 21/01/2018


Πέτρου Α’ 5:10​-11

10 Και ο Θεός κάθε χάρης, που μας κάλεσε στην αιώνια δόξα του διαμέσου τού Ιησού Χριστού, αφού πάθετε λίγο, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει,
11 σ’ αυτόν ας είναι η δόξα και η κυριαρχική εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.