4 Δεκεμβρίου 2016

Περιάλης Αντώνης – Η καρδιά μας πλατύνθηκε!

Περιάλης Αντώνης – Η καρδιά μας πλατύνθηκε!

Ομιλία Πριν Την Θεία Κοινωνία – 04/12/2016

Προς Κορινθίους Β’ 6:11-13

11 Το στόμα μας ανοίχθηκε προς εσάς, Κορίνθιοι, η καρδιά μας πλατύνθηκε.
12 Δεν έχετε στενοχώρια σε μας· αλλά έχετε στενοχώρια μέσα στα σπλάχνα σας.
13 Αποδίδοντας, λοιπόν, την ίδια αντιμισθία, (μιλάω σαν σε παιδιά μου)· πλατυνθείτε κι εσείς.