29 Ιανουαρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Η πρόσκαιρη και η αιώνια κατοικία…

Περιάλης Αντώνης – Η πρόσκαιρη και η αιώνια κατοικία…

Ομιλία Πριν Την Θεία Κοινωνία – 29/01/2017

Προς Κορινθίους Β’ 5:1-4

1 Ξέρουμε, βέβαια, ότι, αν η επίγεια οικία τού σκηνώματός μας χαλάσει, έχουμε από τον Θεό οικοδομή, οικία αχειροποίητη, αιώνια, στους ουρανούς.
2 Επειδή, σε τούτο στενάζουμε, επιποθώντας να φορέσουμε ως ένδυμα το ουράνιο κατοικητήριό μας·
3 αν και, μόλις το ντυθούμε, δεν θα βρεθούμε γυμνοί·
4 επειδή, όσοι είμαστε μέσα σε τούτο το σκήνωμα, στενάζουμε κάτω από το βάρος του· για τον λόγο ότι, θέλουμε όχι να ξεντυθούμε, αλλά να φορέσουμε ένδυμα, ώστε το θνητό να καταβροχθιστεί από τη ζωή.