22 Ιανουαρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Μέσα στην ελευθερία…

Περιάλης Αντώνης – Μέσα στην ελευθερία…

Ομιλία Πριν Την Θεία Κοινωνία – 22/01/2017

Προς Γαλάτας 5:1

1 Στην ελευθερία, λοιπόν, με την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, να μένετε σταθεροί, και μη υποβληθείτε ξανά σε ζυγό δουλείας.