4 Νοεμβρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Καθαρά χέρια….αιδώ και σωφροσύνη!

Περιάλης Αντώνης – Καθαρά χέρια….αιδώ και σωφροσύνη!

Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020 – Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  2:8-15

8 Θέλω, λοιπόν, οι άνδρες να προσεύχονται σε κάθε τόπο, υψώνοντας καθαρά χέρια, χωρίς οργή και δισταγμό.
9 Το ίδιο και οι γυναίκες, με ενδυμασία σεμνή, να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σωφροσύνη, όχι με πλέγματα ή χρυσάφι ή μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδυμασία·
10 αλλά, με έργα αγαθά (αυτό που ταιριάζει σε γυναίκες, οι οποίες δημόσια φανερώνουν θεοσέβεια).
11 Η γυναίκα ας μαθαίνει μέσα σε ησυχία με κάθε υποταγή·
12 σε γυναίκα, όμως, δεν επιτρέπω να διδάσκει ούτε να αυθεντεύει επάνω στον άνδρα, αλλά να ησυχάζει.
13 Επειδή, ο Αδάμ πλάστηκε πρώτος, έπειτα η Εύα.
14 Και ο Αδάμ δεν απατήθηκε· αλλά, η γυναίκα, αφού εξαπατήθηκε, διέπραξε παράβαση·
15 όμως, θα σωθεί διαμέσου τής τεκνογονίας, αν μείνουν στην πίστη και αγάπη και αγιασμό με σωφροσύνη.