Περιάλης Αντώνης – Αιώνια παρακαταθήκη!  (Μάθημα 13ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αιώνια παρακαταθήκη! (Μάθημα 13ο)

Τετάρτη 13/01/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  6:13-21 (Μάθημα 13ο) 13 Παραγγέλλω σε σένα μπροστά στον Θεό, ο οποίος ζωοποιεί τα πάντα, και στον Ιησού Χριστό, που έδωσε μαρτυρία τής καλής ομολογίας μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο, 14 φύλαξε την εντολή αμόλυντη, άμεμπτη, μέχρι την επιφάνεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού· 15 την οποία θα...

Περιάλης Αντώνης – Ρίζα των κακών και των καλών! (Μάθημα 12ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ρίζα των κακών και των καλών! (Μάθημα 12ο)

Τετάρτη 06/01/2021 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  6:6-12 (Μάθημα 12ο) 6 Μεγάλος δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια, με αυτάρκεια. 7 Επειδή, δεν φέραμε τίποτε μέσα στον κόσμο· είναι φανερό ότι ούτε και μπορούμε να μεταφέρουμε έξω απ’ αυτόν κάτι μαζί μας. 8 Έχοντας, μάλιστα, διατροφές και σκεπάσματα, ας αρκούμαστε σ’ αυτά. 9 Όσοι, βέβαια,...

Περιάλης Αντώνης – Μεγάλος πλούτος η ευσέβεια! (Μάθημα 11ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μεγάλος πλούτος η ευσέβεια! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη 23/12/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  6:1-8 (Μάθημα 11ο) 1 ΟΣΟΙ είναι κάτω από ζυγό δουλείας, ας θεωρούν τούς κυρίους τους άξιους κάθε τιμής, για να μη δυσφημείται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. 2 Εκείνοι δε που έχουν κυρίους πιστούς, ας μη τους καταφρονούν, επειδή είναι αδελφοί· αλλά, ας δουλεύουν προθυμότερα,...

Περιάλης Αντώνης – Οι πρεσβύτεροι που προΐστανται καλά… (Μάθημα 10ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Οι πρεσβύτεροι που προΐστανται καλά… (Μάθημα 10ο)

Τετάρτη 16/12/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  5:17-25  (Μάθημα 10ο) 17 Οι πρεσβύτεροι, που προϊστανται καλά, ας αξιώνονται με διπλή τιμή· μάλιστα, όσοι κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία. 18 Επειδή, η γραφή λέει: «Δεν θα βάλεις φίμωτρο στο στόμα βοδιού που αλωνίζει»· και: «Άξιος είναι ο εργάτης τού μισθού του». 19 Κατηγορία ενάντια σε...

Περιάλης Αντώνης – Προτροπές με κάθε αγνότητα! (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Προτροπές με κάθε αγνότητα! (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη 09/12/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  5:1-16 (Μάθημα 9ο) 1 Πρεσβύτερο μη επιπλήξεις, αλλά να τον προτρέπεις ως πατέρα· τους νεότερους, ως αδελφούς· 2 τις πρεσβύτερες, ως μητέρες· τις νεότερες, ως αδελφές, με κάθε αγνότητα. 3 Να τιμάς τις χήρες, αυτές που είναι πραγματικά χήρες. 4 Και αν μια χήρα έχει παιδιά ή...

Περιάλης Αντώνης – Φανερή πρόοδος σε όλα! (Μάθημα 8ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Φανερή πρόοδος σε όλα! (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη 02/12/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  4:6-16 (Μάθημα 8ο) 6 Συμβουλεύοντας αυτά στους αδελφούς, θα είσαι καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, που θα τρέφεσαι με τα λόγια τής πίστης, και της καλής διδασκαλίας που παρακολούθησες· 7 τους δε βέβηλους μύθους και κατάλληλους για γριές, απόφευγέ τους· και γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια....

Περιάλης Αντώνης – Ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού! (Μάθημα 7ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού! (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη 25/11/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  4:1-6 (Μάθημα 7ο) 1 ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, μάλιστα, λέει με σαφήνεια, ότι στους έσχατους καιρούς μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων, 2 διαμέσου τής υπόκρισης ψευδολόγων, που έχουν τη συνείδησή τους καυτηριασμένη, 3 οι οποίοι εμποδίζουν τον γάμο, προστάζοντας αποχή...

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα! (Μάθημα 6ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα! (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη 18/11/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  3:8-16 (Μάθημα 6ο) 8 Το ίδιο οι διάκονοι, πρέπει να είναι σεμνοί, όχι δίγλωσσοι, όχι δοσμένοι σε πολύ κρασί, όχι αισχροκερδείς, 9 έχοντας το μυστήριο της πίστης μέσα σε καθαρή συνείδηση· 10 κι αυτοί, μάλιστα, πρώτα ας δοκιμάζονται, έπειτα ας γίνονται διάκονοι, αν είναι άμεμπτοι. 11 Οι...

Περιάλης Αντώνης – Έξωθεν καλή μαρτυρία!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έξωθεν καλή μαρτυρία!

Τετάρτη 11/11/2020 Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  3:1-7 1 Πιστός ο λόγος: Αν κάποιος ορέγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. 2 Ο επίσκοπος, λοιπόν, πρέπει να είναι άμεμπτος, άνδρας μιας γυναίκας, άγρυπνος, σώφρονας, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός· 3 όχι μέθυσος, όχι πλήκτης, όχι αισχροκερδής· αλλά, επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος· 4 κυβερνώντας καλά το δικό του σπίτι, έχοντας...

Περιάλης Αντώνης – Καθαρά χέρια….αιδώ και σωφροσύνη!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Καθαρά χέρια….αιδώ και σωφροσύνη!

Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020 – Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  2:8-15 8 Θέλω, λοιπόν, οι άνδρες να προσεύχονται σε κάθε τόπο, υψώνοντας καθαρά χέρια, χωρίς οργή και δισταγμό. 9 Το ίδιο και οι γυναίκες, με ενδυμασία σεμνή, να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σωφροσύνη, όχι με πλέγματα ή χρυσάφι ή μαργαριτάρια ή...

  • 1
  • 2