1 Ιανουαρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Κι αν φρονείτε κάτι κάπως διαφορετικά… (Μάθημα 9ο)

Περιάλης Αντώνης – Κι αν φρονείτε κάτι κάπως διαφορετικά… (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη 01/01/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Φιλιππησίους 3:13-16 (Μάθημα 9ο)

13 Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι τον εαυτό μου ότι το έχω αποκτήσει.
14 Αλλά, ένα πράγμα κάνω, λησμονώντας μεν όσα βρίσκονται πίσω, επεκτεινόμενος δε σε όσα βρίσκονται μπροστά, τρέχω προς τον σκοπό, για το βραβείο τής άνω κλήσης τού Θεού εν Χριστώ Ιησού.
15 Όσοι, λοιπόν, είμαστε τέλειοι, ας φρονούμε τούτο· και αν φρονείτε κάτι κάπως διαφορετικά, κι αυτό θα σας το αποκαλύψει ο Θεός.
16 Όμως, σ’ εκείνο που φτάσαμε, ας περπατάμε σύμφωνα μ’ αυτόν τον κανόνα, ας φρονούμε το ίδιο.