12 Αυγούστου 2018

Περιάλης Αντώνης – “Κοκκινίζει” ο εναντίος;

Περιάλης Αντώνης – “Κοκκινίζει” ο εναντίος;

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 12/08/2018

Προς Τίτον 2:5-8

5 σώφρονες, αγνές, οικοφύλακες, αγαθές, να υπακούν πρόθυμα στους άνδρες τους, για να μη δυσφημείται ο λόγος τού Θεού.
6 Το ίδιο και τους νεότερους να τους νουθετείς να σωφρονούν·
7 παρέχοντας τον εαυτό σου τύπο των καλών έργων σε όλα, φυλάττοντας στη διδασκαλία αδιαφθορία, σεμνότητα,
8 λόγον υγιή και ακατάκριτο· για να ντραπεί ο ενάντιος, μη έχοντας να λέει για σας τίποτε το κακό·