3 Δεκεμβρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Λόγος και πιστοί άνθρωποι!

Περιάλης Αντώνης – Λόγος και πιστοί άνθρωποι!

Ομιλία Πριν Την Κοινωνία – 03/12/2017

Προς Τιμόθεον Β’ 2:1-2

1 ΕΣΥ, λοιπόν, παιδί μου, να ενδυναμώνεσαι διαμέσου τής χάρης που υπάρχει στον Ιησού Χριστό·
2 και όσα άκουσες από μένα διαμέσου πολλών μαρτύρων, αυτά παράδωσέ τα σε πιστούς ανθρώπους, που θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν.