2 Φεβρουαρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Μια καρδιά που δεν κατακρίνει!

Περιάλης Αντώνης – Μια καρδιά που δεν κατακρίνει!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 02/02/2020

Ιωάννου Α’ 3:18-21

18 Παιδάκια μου, μη αγαπάμε με λόγια ούτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια.
19 Και από τούτο γνωρίζουμε ότι είμαστε από την αλήθεια, και θα πείσουμε την καρδιά μας μπροστά του·
20 επειδή, αν η καρδιά μας μάς κατακρίνει, ο Θεός βέβαια είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας και γνωρίζει τα πάντα.
21 Αγαπητοί, αν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρρησία προς τον Θεό·